Huren

Hoe vind ik een huurwoning?

Het grootste deel van de voorraad huurwoningen in ‘t Gooi en omgeving is in bezit van particuliere verhuurders. Een deel hiervan is in het bezit van woningcorporaties.
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning die binnen het aanbod valt van Brick Brokers moet u een bij ons staan ingeschreven en voldoen aan bepaalde voorwaarden. 

Door het invullen van u gegevens via ons inschrijfsysteem wordt u automatisch middels email op de hoogte gesteld van het aanbod wat past binnen uw zoekprofiel die u zelf beheert en dus ook kunt aanpassen aan uw situatie. Uiteraard kunt u na de inschrijving ook contact met ons opnemen om uw wensen te bespreken.

Welke inkomenseis hanteert Brick Brokers?

Welke huurprijs past nou het best bij uw inkomen? Brick Brokers vindt het belangrijk dat u naast het tijdig betalen van de huur ook ruimte heeft om te leven. De maximale huur is het bruto maandsalaris vermedigvuldigd met 3 tot 4 keer. Dit is afhanelijk van eventuele extra inkomsten. Standaard geldt een waarborgsom van één maand huur.  
 
Bent u in loondienst? 
Tot uw maandinkomen rekent u uw bruto salaris exclusief vakantiegeld, bonussen of andere variabele toeslagen. De arbeidsduur moet voor minimaal 6 maanden gegarandeerd zijn, met een intentie tot continuering. Het bruto salaris moet gebaseerd zijn op vaste uren die in een arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd. 
 
Bent u zelfstandig ondernemer?
Dan mag u de netto jaarwinst vóór belasting delen door 12 om tot het bruto maandinkomen te komen. 
 
Extra inkomsten: 
Indien u vermogen heeft  dan mag u 10% van het vermogen gedeeld door 12 optellen bij het bruto maandinkomen. 
Indien u partneralimentatie ontvangt mag u dit optellen bij het bruto maandinkomen. 
(kinderalimentatie wordt niet meegeteld) 
 
Gaat u samen huren?
Als u met uw partner een aantoonbare duurzame huishouding vormt komt u in aanmerking om een woning samen te huren. U kunt dan beide inkomens meetellen om tot uw maximale huurprijs te komen.

Zijn er wachttijden?

De woningen die getoond worden op www.brickbrokers.nl zijn beschikbaar en dus te huur. Hiervoor zijn geen wachtlijsten. Woningen worden verhuurd aan de meest geschikte kandidaat onder gunning van de eigenaar cq. verhuurder.

Indien de gevraagde documenten volledig en akkoord zijn en het inkomen passend is voor de geselecteerde woning kunt u in aanmerking komen voor de woning.

Is er en minimale huurperiode?

Ja, wij verhuren onze aangeboden huurwoning voor een periode van minimaal 1 jaar. Daarnaast kan in een aantal gevallen een woning voor bepaalde tijd te gehuurd worden. Indien dit het geval is staat dat altijd bij het huraanbod vermeld.


Hoe werkt huurtoeslag?

Voor woningen met een huurprijs lager dan € 710,68 per maand is het wellicht mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Dit hangt niet alleen af van de huurprijs, maar ook van de hoogte vanuw inkomen, de gezinssamenstelling en vermogen. Op de site van de Belastingdienst kunt u heer meer informatie over lezen.

Wat is een diplomatenclausule?

Er is veel verwarring over wat een “diplomatenclausule” precies inhoudt. In de praktijk wordt dit begrip op verschillende manieren uitgelegd en dit kan voor verwarring zorgen onder huurders en verhuurders. Om verwarring te voorkomen gaat dit artikel in op het begrip diplomatenclausule.
Een verhuurder die een woning voor onbepaalde tijd verhuurt, kan met de huurder afspreken dat er een aanvangsperiode van bijvoorbeeld een jaar geldt. Gedurende deze aanvangsperiode kan de huurovereenkomst dan niet worden opgezegd. Dat geeft de verhuurder de zekerheid dat de huurder in ieder geval een jaar blijft zitten.

Diplomatenclausule (initiatief huurder)

Als een woning op deze wijze wordt verhuurd aan een expat, wil de expat vaak dat er een zogenaamde ‘diplomatenclausule’ in de huurovereenkomst wordt opgenomen. Daarmee wordt bedoeld dat er een afspraak wordt vastgelegd dat de huurder de huurovereenkomst tussentijds kan opzeggen als hij voor zijn werk wordt overgeplaatst en genoodzaakt is te verhuizen naar een andere stad of een ander land. Zo’n diplomatenclausule is dan de uitzondering op het tussentijdse opzegverbod dat gedurende de aanvangsperiode geldt. Dit is de betekenis die in de praktijk vaak aan het begrip diplomatenclausule wordt gegeven.

Diplomatenclausule (initiatief verhuurder)

Maar de term wordt ook gebruikt voor de zogenaamde ‘tussenhuur’.
Als een eigenaar van een woning voor een bepaalde periode ergens anders moet zijn, bijvoorbeeld in het buitenland voor studie of werk, dan kan hij zijn woning tijdelijk verhuren. De huurovereenkomst moet dan worden aangegaan voor bepaalde tijd en in de huurovereenkomst moet een ontruimingsbeding worden opgenomen, waarin staat dat de huurder de woning moet verlaten als de verhuurder na de overeengekomen periode weer terugkeert. In zo’n tussenhuursituatie kan de verhuurder de huurovereenkomst tegen het einde van de afgesproken termijn (en niet eerder) opzeggen. Hij heeft een wettelijke opzeggingsgrond. Dat betekent dat wanneer de huurder weigert te vertrekken, de verhuurder de beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning bij de rechter kan afdwingen. Deze tussenhuur wordt ook een huurovereenkomst met diplomatenclausule genoemd.

Hoe kan ik een woning bezichtigen?

Indien u een woning wil bezichtigen dient u zich eerst in te schrijven via onze website www.brickbrokers.nl 
Hierna kunt u met ons contact opnemen voor het maken van een afspraak voor bezichtiging. Tevens wordt u automatisch op de hoogte gesteld van aanbod wat past binnen uw zoekprofiel.

Na bezichtiging wilt u in aanmerking komen om te gaan huren. Welke documenten zijn er dan nodig?

Om uw inkomen te toetsen vragen wij u om een aantal documenten:
-      Kopie van een geldig ID.
-      Verhuurderverklaring..

Naast deze documenten dient u afhankelijk van uw inkomenssituatie de volgende documenten aan te leveren.
Loondienst:
-      3 recente bankafschriften met salarisstorting.
-      3 recente loonstroken.
-      Werkgeversverklaring.

Zelfstandig ondernemer:
-      Jaarrekening van de afgelopen twee jaar of 
-      Aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen twee jaar

Gepensioneerd:
-      Kopie recente AOW-strook
-      Kopie recente pensioenstrook
 
Indien er vermogen meegeteld wordt dient u een kopie bankafschrift mee sturen.
Indien er alimentatie meegeteld wordt dient u een kopie van het echtscheidingsconvenant mee te sturen. 
 
Op basis van de door u aangeleverde documenten vindt er een beoordeling plaats. 
Bij de uitnodiging voor een bezichtiging ontvangt u van ons de instructie hoe u de documenten kunt aanleveren.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? U kunt gerust contact met ons opnemen per telefoon op 035-6473630 of een mail sturen naar info@brickbrokers.nl

 

 

Hoe kunnen we u helpen?

We vertellen graag meer over onze dienstverlening. Bel of mail voor een afspraak.


Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms